ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

אבטחת תעופה

אבטחת התעופה הינה מגזר ייחודי ביותר. תכנון, יישום וניהול אבטחת תעופה הנם תורה מקצועית בפני עצמה. יתרון ממשי למנהלי סיטל הנו ניסיון רב בתחום אבטחת התעופה והתמקצעות הממוקדת בנושא ייחודי זה על כל רכיביו ובכל הרמות והדרגים. מנהלי החברה ועובדים המוצבים על ידה לעיסוק זה מנוסים באבטחת התעופה כמבצעים בשטח, מנהלים, יועצים מקצועיים, מכווינים ומדריכים.

 

סגל זה הנו בעל ידע רב, שנצבר תוך עיסוק ישיר בתכנון וביצוע אבטחת שדה התעופה כמתקן אסטרטגי ואטרקטיבי, פעילות אבטחתית בהקשר לכלל הגורמים הפועלים בשדה התעופה על מכלול הרכיבים בו, שלבי הטיפול הביטחוני בנוסע – והעיסוק במגוון סוגי אוכלוסיה, המצבים השונים בהם מצוי המטוס על הקרקע ובאוויר, קשר ותיאום עם גורמי הנהלה וכלל יחידות הסמך והמערך הלוגיסטי בשדה התעופה – ושיתוף הפעולה שביניהם לגורמי האבטחה, צוותי אוויר, קשר ותיאום עם רשויות המדינה, קשר ותיאום עם רשויות וגורמי תעופה בינלאומיים וכיוב'.

 

עבור לתוכן העמוד