אבטחה ומודיעין

במהלך שירותם בשב"כ ובתוך כך במסגרת מערך האבטחה הממלכתי פעלו בעלי סיטל ומנהליה במגוון תחומים ובתפקידי שטח, מטה וניהול. מהיותם עתירי ניסיון וידע פועלת סיטל מאז הקמתה כיועץ מקצועי ומנהל בכל תחומי האבטחה במגזרים השונים בארץ ובעולם. בין כלל עיסוקיה פועלת סיטל לביצוע סקרי סיכונים, תכנון אבטחה, ייעוץ מקצועי, ניהול אבטחה ע"י הצבת "מנהל-ביטחון" (SECURITY DIRECTOR) הדרכה, פיקוח ובקרה ע"י בדיקות עיתיות של כלל התחומים המאובטחים בארגון, נהלים, תכניות חירום ועוד.

הניסיון הרב והידע המקצועי כמו גם כוח אדם המופעל ע"י סיטל ומגיע מהרקע ממנו באים מנהלי החברה, הנם התשתית העיקרית לעיסוקי סיטל בכל תחומי האבטחה.

בהתבסס על ניסיון רב שנים לסיטל מספר יתרונות יחסיים. בין היתר יכולת החברה להצבת כוח אדם מקצועי בהתאמה לכל נושא בתחום האבטחה, שילוב רב-תחומי (Multi discipline) למספר נושאי אבטחה וטכנולוגיה בה בעת – בצד הפעלת גורמי סיוע לאבטחה, היכולת המקצועית הנדרשת לפעילות בחו"ל, התאמת תוכניות האבטחה לצרכי הלקוח, הידע והיכולת לתכנון וביצוע פרויקטים רב-מערכתיים בנושא האבטחה ועוד.

 

פעילות ושירותי האבטחה של סיטל :

ניהול אבטחה בארגון

האבטחה הינה מערכת המוקמת ופועלת על בסיס תוכנית שביסודה מושתתת על סקר סיכונים והערכת קשת האיומים על הארגון, גיבוש תוכנית אופרטיבית נוכח הסיכונים המוערכים בתחום האבטחה הפיזית, אבטחת מידע, תוכניות חירום וכיוב', תכנון הנדסי והתאמה לאופי הארגון ועיקר פעילותו . מערכת דינמית מאוד, הפועלת לאורך זמן המשלבת בתוכה כוח אדם וטכנולוגיה הפועלים במשולב. 

בעידן המודרני ניהול מערכת כזו הינו מקצוע המחייב ידע וכישורים ייחודיים כמו גם ניסיון ביצועי הכולל קשת נושאים רחבה. עובדי סיטל המוצבים בתפקיד מנהל-ביטחון אצל לקוחות החברה, הנם יוצאי שב"כ אשר שרתו לאורך שנים בארץ ובחו"ל, בתפקידי שטח ומטה. ניסיונם במגוון נושאי האבטחה והמודיעין, הידע שנצבר משך עשרות שנים ע"י הנהלת החברה ועובדיה והגיבוי הניתן ע"י הנהלת סיטל כמטה מקצועי למנהל הביטחון, מקנים לחברה את היכולת והידע לבצע עבור לקוחותיה את תכנון ויישום מעטפת האבטחה הנדרשת להם, התאמתה לפעילות משולבת תוך שמירה קפדנית על "דו-קיום" שבין פעילותו העיקרית של הארגון וייעודיו – לבין האבטחה והצבת כוח האדם המקצועי לניהולה. בה בעת עומדת הנהלת סיטל לרשות לקוחותיה, בכל דרגי הארגון שאת אבטחתו היא מנהלת, בכל עת. 

מנהלי-ביטחון המוצבים ע"י סיטל פועלים בארץ ובחו"ל בארגונים תעשייתיים, מוסדות פיננסיים, ספקי שירותים לסוגיהם, חברות HI-TECH, תקשורת ותשתיות ועוד.

נהלים

נהלים הנם, בין היתר, "השפה המשותפת" המובאת לידי ביטוי הן ע"י גורמי האבטחה בארגון והן ע"י בעלי תפקידים אחרים, בכל הדרגים, שאינם בהכרח אנשי אבטחה אך מחויבים לאינטרס המשותף שהנו אבטחת הארגון. 

לקביעת נהלים מציבה סיטל צוות מנהלים ועובדים מנוסים מאוד ביצירת התקשורת בין הגורמים השונים, קביעת תחומי אחריות וסמכויות – לשם יישום תוכניות האבטחה, שילוב הנחיות האבטחה בין הסגמנטים השונים בארגון מבלי לפגוע בתהליכי עבודה תוך הקפדה על "המשך אורח חיים תקין", תיאום עם הגורמים השונים בארגון בכל הקשור ליישום תוך ייעול וחיסכון, הטמעת הנהלים, בקרה ומשוב ככלי ניהולי, עדכון והתאמה מתמשכים.

תיקי שטח

"תיק שטח" מהווה כיום דרישה בסיסית של המשטרה ואירגוני כבאות והצלה עוד טרם שניתן כלל לארגון "רישיון עסק". במענה לדרישות אלה של גורמי אבטחה ובטיחות ממלכתיים, באים לידי ביטוי הידע והניסיון שנצברו ע"י סיטל לאורך שנים. "תיק השטח" בא גם כאמצעי בידי מערך האבטחה למטרות ניהול ותפקוד מקצועי שוטף ויעיל. 

הצוות הפועל מטעם סיטל בתחום זה כולל מומחי אבטחה הפועלים במשותף עם מומחי בטיחות. תוך הקפדה על יישום כללי גורמי הביטחון והבטיחות הממלכתיים ובתיאום עם לקוחותינו, מותאם תיק השטח למתקני הארגון, אופי פעילותו, היחידות והמערכות השונות הפועלות בו, הנחיות ייחודיות מטעם הנהלת הארגון, הדגשים ייחודיים בתחומי אבטחה ובטיחות ועוד.

"הבדיקה הכפולה וחוות הדעת הנוספת" "DOUBLE CHECK & SECOND OPINION"

ארגון מאובטח משקיע הון במערך האבטחה. בתוך כך עבור כוח-אדם מקצועי, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועוד. לרוב, מתוכננים, מוצבים ומופעלים כל אלה ע"י גורם אחד אשר בדרך כלל הוא גם המבקר את הביצוע ובכך הופך למעשה ל"חתול השומר על השמנת". 

השגרה הינה מהסכנות היותר מאיימות על רמת ביצוע האבטחה. לפיכך חשוב כי הנהלת הארגון ומקבלי ההחלטות יציבו בפניהם מספר שאלות מפתח:

  •  האם שוכנעת כי הארגון מקבל תמורה אמיתית ומקצועית לסכומים הגדולים המושקעים באבטחה?
  • האם מערך האבטחה שתוכנן והוקם בעבר – עדיין אפקטיבי לתרחישי ההווה, ואכן מהווה מענה לדרישות העתיד?
  • האם הארגון "נקי" מגורמים שליליים העלולים לפגוע בו מבית או להעביר מידע רגיש לידיים זרות ובכך לפגוע בארגון ולהסב לו נזקים העלולים להיות גם בלתי הפיכים? 

אנו מציעים מענה לשאלות אלה ע"י גורם חיצוני ובלתי תלוי ולא ע"י מי שעוסק בביצוע אבטחת הארגון ובה בעת מבקר את הביצוע באורח קבע. סיטל, המתמחה במתן פתרונות אבטחה מקיפים, מבצעת עבור לקוחותיה בדיקה מקצועית מקיפה (DOUBLE-CHECK) לשם קבלת "חוות דעת נוספת"(SECOND OPINION). שירות המשיב ומבסס את אמון הנהלת הארגון במערך האבטחה המופעל וממומן על ידה. 

הבדיקה מבוצעת ע"י צוות אובייקטיבי לחלוטין, הכולל מומחים מקצועיים בעלי ניסיון רב-שנים בנושאי האבטחה ורכיביהם השונים. השירות נותן מענה למכלול נושאים. בין היתר: אבטחת מתקנים (כלכליים/עסקיים, מוסדות כספיים, תעשיה לסוגיה, ארגוני נדל"ן, מתקנים אסטרטגיים ופרטיים ועוד), אבטחת מידע בחברות ובארגונים, מניעת ריגול תעשייתי, אבטחת תעופה, אבטחת אישים, מניעת פחת ועוד – ככל שנדרש לאבטחת הארגון על-פי ייעודו. 

אין בשירות זה של סיטל כדי להחליף את מערך האבטחה הקיים או את המבצעים אותו בתוך הארגון – אלא לבחון את יעילות האבטחה ולשפר את הקיים. השירות מהווה כלי ביד מנהל הארגון ומקבל ההחלטות ובא כדי לסייע למנהל האבטחה. הצורך בבדיקה ואפקטיביות "חוות הדעת הנוספת" הוכחו כבר יותר מאחת. הוכח כי ממצאי "חוות הדעת הנוספת" יצרו חסכון כספי מבלי להפחית מרמת האבטחה – כפי שהוליכו לשיפור האבטחה בארגון ובדיקת עלות/תועלת העלתה כי לא נדרשת לשם כך תוספת תקציבית מתמשכת.

אבטחת מתקנים

כיועצים ואנשי אבטחה מקצועיים מביאים עמם מנהלי סיטל ועובדיה ניסיון בן עשרות שנים אותן עשו במגזר הממלכתי והפרטי. ניסיון וידע המופנים ומושקעים ע"י החברה בתכנון וביצוע אבטחת מתקנים. מגזר זה של האבטחה כולל, בין היתר,

תחום האבטחה הפיזית – כנגד גורמים פליליים, אבטחת מערכות מידע, אבטחת תקשורת, מניעת פחת, אבטחה כנגד איומי טרור ועוד.

 פעילות מקצועית שתחילתה בסקרי סיכונים – שהנם היסוד לתכנון האבטחה – בבנייני משרדים, מתקני תעשייה, מוסדות פיננסיים, בתי מלון, תחנות כוח, מפעלי ותשתיות דלק, תקשורת, אזורים מוגבלים ומתוחמים, יעדים אסטרטגיים, שכונות ואזורי מגורים ועוד. בהתבסס על סקרים אלה תבוא תוכנית האבטחה. 

סיטל גם פועלת כמבצעת ומנהלת פרויקטים לאבטחת מתקנים, הכוללים תכנון הנדסי וביצוע המערך הטכנולוגי הנדרש ליישום תכניות האבטחה, כל הקשור להצבת כוח אדם לביצוע האבטחה במתקן (בין היתר: הגדרת יעדים ומטרות ביצוע, קביעת קריטריונים לגורמי ביצוע, איתור החברות המבצעות, הכנת מכרזים בשיתוף הגורמים המשפטיים של לקוחותינו, נהלים ליישום תוכנית האבטחה ועוד), פיקוח ובקרה מקצועיים לאורך שלבי הפרויקט, הרצה וקבלת מערכות טכנולוגיות, ניהול האבטחה בארגון ועוד.

אבטחת תעופה

אבטחת התעופה הינה מגזר ייחודי ביותר. תכנון, יישום וניהול אבטחת תעופה הנם תורה מקצועית בפני עצמה. יתרון ממשי למנהלי סיטל הנו ניסיון רב בתחום אבטחת התעופה והתמקצעות הממוקדת בנושא ייחודי זה על כל רכיביו ובכל הרמות והדרגים. מנהלי החברה ועובדים המוצבים על ידה לעיסוק זה מנוסים באבטחת התעופה כמבצעים בשטח, מנהלים, יועצים מקצועיים, מכווינים ומדריכים.

סגל זה הנו בעל ידע רב, שנצבר תוך עיסוק ישיר בתכנון וביצוע אבטחת שדה התעופה כמתקן אסטרטגי ואטרקטיבי, פעילות אבטחתית בהקשר לכלל הגורמים הפועלים בשדה התעופה על מכלול הרכיבים בו, שלבי הטיפול הביטחוני בנוסע – והעיסוק במגוון סוגי אוכלוסייה, המצבים השונים בהם מצוי המטוס על הקרקע ובאוויר, קשר ותיאום עם גורמי הנהלה וכלל יחידות הסמך והמערך הלוגיסטי בשדה התעופה – ושיתוף הפעולה שביניהם לגורמי האבטחה, צוותי אוויר, קשר ותיאום עם רשויות המדינה, קשר ותיאום עם רשויות וגורמי תעופה בינלאומיים וכיוב'.

אבטחת אישים

בשנות שירותם בשב"כ כיהנו מנהלי סיטל גם כראשי היחידה לאבטחת אישים ומשלחות. הם, כמו גם כוח האדם המוצב ע"י החברה למשימות אלה, עתירי ניסיון ובעלי ידע רב בתחום זה.

 בתוך כך תכנון וביצוע אבטחת אישים במצבים שונים כגון תנועות לסוגיהן (קרקעיות, אוויריות וימיות), אירועים לסוגיהם, מפגשים שונים, פעילויות בינלאומיות וכיוב', אבטחת מגורים, אבטחת מתקנים שונים שבשימוש אישים וכיו"ב. 

סיטל מתמחה גם בתכנון וביצוע אבטחת קבוצות במהלך שהייה במדינות בהן רמת העוינות גבוהה, באזורי סיכון לסוגיהם, בכנסים ייחודיים ואירועים שונים ועוד.

אבטחת מידע ומאגרי נתונים

ייתכן וכבר עתה, כעת חיה ובעת עיון בשורות אלה מצוי הארגון (או האינדיבידואל) "תחת אש". תקיפת מאגרי מידע אינה בבחינת חידוש. זוהי שיטת "חדירה סמויה" אשר באה במטרה לאיסוף מידע או שיבוש פעילות מכל סוג ואינה מעמידה בהכרח את התוקף בסיכון. בחלק מהמקרים נתגלתה התקיפה – ובאחר טרם. התוקף פעיל. 

לשם תכנון וביצוע אבטחת המידע בארגון מציבה סיטל צוות מקצועי המתמחה באבטחת מאגרי מידע, תקשורת וכלל המידע בארגון שאינו בהכרח מצוי במערך הממוחשב.

 מידע כזה יכול כי יהיה בבחינת "חמצן הארגון". האם הארגון אכן מאבטח מידע כזה? האם המידע הרגיש מצוי ברשות בעלי העניין והמורשים לכך בלבד? האם המידע מאוחסן כנדרש? האם נזהר בעל העניין בארגון, בשיחותיו עם גורמים שונים בתוך הארגון ומחוצה לו? האם נכסי המידע של הארגון ופרטי התנהלותו המצויים ברשות ספקים חיצוניים (רואי-חשבון, עו"ד, משרדי פרסום וחברות הפקה, חברות השמת כוח-אדם ועוד) – מאובטחים כנדרש? שאלות אלה ואחרות נבחנות מקרוב ע"י סיטל.

על בסיס המענה לכל אלה ונושאים אחרים מכינה סיטל תוכנית כוללת לאבטחת מידע.

תכנית המבוצעת ומיושמת במשותף ובתיאום הדוק עם הלקוח וכוללת, בין היתר:

  • אבטחת מידע דוקומנטרי קשיח
  • בסיסי נתונים ומאגרי מידע במחשב
  • מערכות נתמכות מחשב
  • תקשורת
  • ציוד ואמצעים פיזיים וטכנולוגיים לאבטחת מידע
  • בדיקות נגד האזנה ע"י טכנולוגיה מתקדמת *הדרכה והטמעה.

בהמשך יבואו נהלי עבודה לביצוע באורח שוטף וכחלק בלתי נפרד מתפקוד הארגון ולשם שמירה מתמשכת על מעטפת אבטחת המידע בו.

קריסת מערכות המידע והתקשורת הינה "חלום הבלהות" של כל ארגון. כבר בשלב תכנון מערך אבטחת מאגרי המידע ובסיסי הנתונים אנו מגבשים "תוכנית התאוששות מהירה" (Quick Recovery Plan) במתואם עם הנהלת הארגון והממונים על מערכות המידע ואבטחתן. תכנון "ההתאוששות" מבוצע ע"י הצוות המקצועי המוצב על ידינו, כמענה לאיום נוסף על הארגון.

טכנולוגיות באבטחה

מערכי האבטחה המודרניים מחייבים שילוב אמצעים טכנולוגיים מסוגים שונים. אמצעים אלה הנם דומיננטיים מאוד ומופעלים למטרות גילוי, מניעה וסיכול פעילות עוינת, כמעט מכל סוג, בתוך הארגון ומחוצה לו. הטכנולוגיה שבשימוש האבטחה הינה נושא מתקדם מאוד ומתעדכן כמעט מדי יום. לשם תכנון וביצוע מערכים טכנולוגיים לאבטחה מציבה סיטל צוותים משולבים הפועלים במשותף בתחומי הטכנולוגיה והאבטחה. 

על בסיס ניתוח והערכת סיכונים מבצעת סיטל עבור לקוחותיה תכנון טקטי לפרישת מערך טכנולוגי כמענה יעיל לבעיות האבטחה. כחלק בלתי נפרד מכך אנו מגדירים עבור לקוחותינו את האמצעים הנדרשים וקביעת סוגיהם, התכנון ההנדסי, התקנת האמצעים והפעלתם הנכונה. בה בעת אנו מסייעים ללקוחותינו גם בהפקת תועלת תפעולית מהמערך הטכנולוגי.

אבטחת מתחמי מגורים ושכונות

במדינות רבות בעולם קיימים אזורי מגורים ושכונות יוקרה המהווים יעדים אטרקטיביים לפעילות גורמים עוינים, פליליים ואחרים, הפוגעים באוכלוסייה וגורמים לנזקים בנפש ורכוש. התופעה בולטת בעיקר במדינות העולם השלישי וכאלה בהן פעילות רשויות עקיפת החוק אינה מספקת.

סיטל תקים עבור שכונות אלה "מעטפת אבטחה" המשלבת כוח-אדם וטכנולוגיה. גם לתחום זה מובאים לידי ביטוי עשרות שנות ניסיונם המקצועי של מנהלי סיטל ועובדיה בישראל ובחו"ל. 

מגזר זה של האבטחה – המתמקד, רובו ככולו, כנגד גורמים פליליים – כולל, בין היתר, הערכת וניתוח סיכונים, לימוד שגרת חיים, תכנון טקטי והנדסי של מערכות טכנולוגיה ותקשורת –  למצבי שגרה וחירום – התקנתן והפעלתן, הכנת דרישות לכוח אדם, תוכנית אבטחה כוללת ונהלי ביצוע, תוכנית חירום וסיוע לאינדיבידואל, מוקד שליטה ובקרה, פיקוח וביקורת מקצועיים על ציר זמן מתמשך ועוד.

תכניות חירום

לא רק במתקנים לסוגיהם ואירועים שונים נדרשות תוכניות חירום, פינוי ומילוט. תוכניות כאלה נדרשות גם עבור קבוצות או בודדים הממוקמים דרך קבע ביעדים ואזורים בהם שוררים תנאים מדיניים, סביבתיים ואחרים העלולים לסכן את שלומם וביטחונם, שלום בני משפחותיהם, עובדיהם ואחרים.

לא אחת נקלעים שליחי חברות כלכליות/עסקיות המוצבים (RELOCATION) באזורי עוינות או מדינות בלתי יציבות למצבי מצוקה המחייבים מילוט למקום מבטחים. סיטל תכין עבור לקוחותיה תכנית מילוט מקיפה המבוססת על ניסיונם המבצעי של הנהלתה ועובדיה ורשת סייענים אותה בנתה ובונה סיטל לאורך שנים מאז קיומה. תשתית בינלאומית שכבר הוכיחה עצמה במצבים חריגים.

הכנת תוכנית זו, המבוצעת בתיאום ושיתוף פעולה עם הלקוח, כוללת, בין היתר, תכנון פעילות חירום במצבים קיצוניים, הקצאת אמצעים, אנשי קשר, הדרכה ותרגול, בדיקה והתאמה עתית של תכנית החירום ועוד.

אבטחת אירועים

לתכנון וביצוע אבטחת אירועים לסוגיהם מביאים עמם מנהלי סיטל ועובדיה ניסיון וידע מקצועי רב שנצברו לאורך שנים עוד בהיותם משרתים במערכת הביטחון הממלכתית, שם עסקו גם בתכנון וניהול אבטחת אירועים ממלכתיים בארץ ובעולם.

בתוך כך אירועי ראשי מדינות, אירועים ממלכתיים שונים רבי היקף, קונגרסים לסוגיהם, מפגשים בינלאומיים בהיקפים שונים, אירועים המחייבים מיומנויות מקצועיות ייחודיות ועוד.

הדרכה

בכל הנושאים בהם עוסקת סיטל – היא גם מבצעת הדרכה לקבוצות ובודדים. תכנון ההדרכה מבוצע ע"י הנהלת החברה. לביצוע, בנוסף למנהלי החברה, מוצבים ע"י החברה מדריכים עתירי ניסיון וידע מקצועי הן במסגרות ממלכתיות והן במסגרות עסקיות/פרטיות.

ההדרכה מבוצעת בישראל ובחו"ל וכוללת לימודים תיאורטיים ותרגילים מעשיים של החומר הנלמד.