אודות

סיטל הוקמה ב-1994 ע"י שני פורשי שירות הביטחון הכללי. עשרות שנות פעילות מקצועית של מנהליה ועובדיה מיושמים ע"י החברה עבור לקוחותיה בישראל ובעולם.

מייסדי סיטל, ישראל שי וטוביה ליבנה , אשר פרשו מהשב"כ לאחר 25 שנות שירות נמנו עם בכירי אגף האבטחה וכיהנו במהלך שנות שירותם במספר תפקידי מרכזיים. בין היתר:

טוביה ליבנה 
היה ר' היחידה הממלכתית לאבטחת אישים ,מתקנים ומשלחות, ראש אגף הביטחון של חברת אל-על ופעל משך שנות שירותו בקשת נושאים נוספים שבתחום עיסוקי השב"כ.


ישראל שי

היה ר' היחידה הממלכתית לאבטחת אישים מתקנים ומשלחות, הממונה על מערך האבטחה של השב"כ באירופה הכולל את כלל הנציגויות הדיפלומטיות, התעופה, הפעילות הימית, נציגויות שונות של המדינה וגורמים ממשלתיים שונים ועוד. משך שנות שירותו עסק גם בתכנון, הכוונה מקצועית ובקרת אבטחת מתקני התעשיות הביטחוניות.


ניסיון רב שנים של מנהלי סיטל ועובדיה כמו גם ידע מקצועי, ניהולי ומבצעי – הן במגזר הממלכתי והן במגזר הפרטי – באים לידי ביטוי בשלושת המגזרים העיקריים בהם עוסקת סיטל: אבטחה (תכנון, ביצוע וניהול), חקירות בינלאומיות וביצוע שירותי איתור וחילוץ נעדרים ומנותקי קשר <span ";"="">עבור "כלל ביטוח ופיננסים" ברחבי העולם.

כמדיניות, מאז הקמת סיטל מעורבים מנהליה בכל הנושאים והמיזמים בהם עוסקת החברה תוך שפועל לצידם כוח-אדם מקצועי ומנוסה מאוד, עפ"י חלוקה מקצועית בהתאם לכל אחד מתחומי עיסוקי החברה. עשייה רבת שנים של מנהלי החברה ועובדיה מקנים לסיטל את הכלים המקצועיים, הראייה הרחבה והידע הנדרש לשם ביצוע ברמה גבוהה של כל אחד מהתחומים בהם עוסקת סיטל בארץ ובעולם ובהתאם לצרכים המקצועיים והדרישות המבצעיות שילוב מערכות ונושאים בהתאם.

דיסקרטיות והקפדה אתית הינן מחויבות סיטל כלפי לקוחותיה. שמירת דיסקרטיות ואבטחת המידע הנצבר בסיטל הינן המשך ישיר לשירות בן עשרות שנים של הנהלת סיטל ועובדיה ב-ש.ב.כ. ההקפדה באלה הינה דרך חיים וחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה.

סיטל הינה ספק רשום במשרד הביטחון, מוכרת באגפי הסיוע הביטחוני והפיקוח על היצוא הביטחוני. סיטל נמנית גם על מרשם היצוא הביטחוני.