מודיעין תחרותי ותחקיר

רישיון משרד המשפטים (מס': 54019184)

מאז הקמתו פועל משרד החקירות "סיטל – חקירות בינלאומיות" בארץ ובחו"ל. את יכולתו המקצועית במגוון תחומים מעמיד המשרד לרשות גורמי ניהול ומקבלי החלטות כמו גם ללקוחות פרטיים.

בצד ביצוע חקירות לסוגיהן לשם פענוח אירועים חריגים – רבים מהם בתחום טוהר מידות, במגוון תחומים רחב ביותר, המחייבים לעיתים מבצעי חקירה בינלאומיים, סבוכים ורבי היקף – באים שירותי החקירה כדי לסייע ללקוחותינו באיסוף נתונים, הערכה, סיכול ומניעת פעילות עוינת והערכות מוקדמת בתחום הכלכלי, המשפטי, ניהול משאבי אנוש, ניהול מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע ועוד.

הניסיון, היכולת והידע המקצועיים של סיטל מיושמים גם במתן השירות החקירתי ללקוחות פרטיים, משפחות במצוקה ובאירועים בהם נדרשת פעילות חקירתית מיוחדת המחייבת מיומנויות שמעבר ליכולת החקירתית המקובלת. בין היתר איתור נכסים וביצוע חקירות חוצות גבולות גיאוגרפיים שבמהלך ביצוען נדרשות רגישויות מיוחדות, עיסוק במגוון סוגי אוכלוסייה וקבוצות גיל משתנות, איתור וחילוץ אלה ש"אבדה דרכם" בנבכי כתות וזרמים שונים וכיו"ב. פעילויות המחייבות הפעלת מכלול גורמים מקצועיים ייחודיים, התיאום ביניהם, קשר עם המשפחות ועוד…

הפעילות בחו"ל היא מיתרונותיו הבולטים של סיטל. בצד הניסיון הרב שצבר המשרד בפעילות בחו"ל, בכל סוגי הפעילות בהם הנו עוסק, קיימת למשרד היכולת לבצע חקירות למגוון ארגונים ומוסדות, לסוגי אוכלוסייה שונים ובמגוון שפות. בין היתר: אנגלית, צרפתית, רוסית, ערבית, ספרדית, רומנית, פורטוגזית, שבדית ועוד.

לכל סוג עיסוק מוצב על ידינו כוח-אדם מקצועי המתמחה בנושא הפעילות הנדרש. בתוך כך חוקרים מקצועיים, עוקבים, אנשי מחשב וטכנולוגיה, אנשי כספים וראיית חשבון, פסיכולוג, עו"ד ועוד.

דיסקרטיות והגנה על הלקוח הנם ערכים אותם חרט המשרד על דגלו. תוך שמירה הדוקה על כללי האתיקה ומהיותנו מודעים לחשיבות השמירה על סודיות הלקוח עצמו והפעולות המבוצעות עבורו, מקפידים הנהלת המשרד ועובדיו על כללי מידור – טרם, במהלך ולאחר הפעילות – שכן "מעטפת הגנה" על הלקוח הינה מחויבות המשרד כלפיו באורח בלתי מתפשר.

כל המועסקים ע"י סיטל בתחום החקירות לסוגיהן הנם בעלי הרישוי וההרשאות המתאימות והנדרשות עפ"י חוק – בארץ ובעולם. בתחום זה מקפיד המשרד הקפדת יתר.

פעילות ושירותי סיטל בתחום החקירות והמודיעין :

בדיקות ניאותות (due-diligence) ורקע כלכלי

מיזוגים, שותפויות לסוגיהן, קשרי גומלין כלכליים ואחרים, רכישות הדדיות וכיוב' הנם חלק בלתי נפרד מן "הכפר הגלובאלי".

 האם "הצד השני" מוכר די וידוע?

האם קיים ביטחון מרבי באשר לאמיתות נתונים שהוצגו ע"י הצד השני?

משרד החקירות "סיטל חקירות בינלאומיות" ישלים ללקוחותיו את המידע ונתוני הרקע החסרים לשם הכרות טובה יותר (היבטים כלכליים ואחרים אודות ארגון או פרט/ים בארגון) ולשם קבלת ההחלטה הנכונה, טרם חתימת ההסכם.

ביקורת חקירתית (Investigative Audit)

לביצוע הביקורת החקירתית מציב המשרד צוות משולב הכולל רואי חשבון מקצועיים –  המתמחים בהיבטים חקירתיים, חוקרי המשרד ואנשי IT.

 הביקורת החקירתית מותאמת לחקירת ופענוח מקרי הונאה למיניהם במגוון רחב של ארגונים בהתייחס לתחומי עיסוקיהם השונים. במהלך החקירה מבוצע שיתוף פעולה בין שלושת הדיסציפלינות העיקריות אותן מציב המשרד לצורך החקירה. צוותים אלה של המשרד מנוסים מאוד גם בשיתוף פעולה עם גורמי חוק ממלכתיים, ככל שמעורבים כאלה, ועם גורמים משפטיים בארץ ובעולם. 

הביקורת החקירתית והצוות המקצועי המוצב ליישומה באים גם לשם מניעת גניבות והונאות – עוד טרם התרחשותן.

פעילות המחייבת התמקצעות ייחודית וכוללת סקרי סיכונים ייעודיים, בחינת פעילות מערכות כספיות, קביעת אמצעים ונהלים למניעת הונאות – מבלי לפגוע בפעילותו השוטפת של הארגון, נהלי אבטחה ממוקדים בתחום המחשב במתואם עם הנהלת הארגון ומנהלי הביטחון בו ועוד.

הוכח כבר לא אחת כי יש בפעילות זו כדי לתרום גם להתייעלות בתפקודן של יחידות בארגון שאינן בהכרח פיננסיות.

מודיעין תחרותי

"מידע הוא כוח". מהות משפט זה מתעצמת בעולם העסקים המודרני בו מתקיימת תחרות עסקית בלתי פוסקת בין חברות וארגונים כלכליים שונים ב"כפר הגלובאלי".

 המודיעין התחרותי  (Competitive Intelligence – CI) הנו כלי מתחייב בתהליך קבלת החלטות ומהווה גורם משפיע על תוכניות הארגון ויכולותיו לשיפור תוצאות התחרות נוכח יריביו. פעילות המודיעין העסקי הינה כיום דיסציפלינה בפני עצמה. לביצוע פעולות ריכוז המידע הרלוונטי, עיבודו וניתוחו בשיטות מתקדמות מוצבים ע"י סיטל חוקרים ואנשי מודיעין מקצועיים הפועלים לשם מתן כלי אמין ויעיל ביותר בידי מקבל ההחלטות טרם קביעה סופית.

מידע זה בא גם כדי לסייע באורח רציף בידי גורמי הניתוח וההערכה הכלכליים/עסקיים וגורמי התכנון האסטרטגי  והטקטי בארגון.

איתור רכוש, חברות ובודדים

כישורים חקירתיים של המועסקים ע"י המשרד וניסיון רב שצברו בעלי המשרד בתחום איתור נעדרים בכל העולם, מקנה לסיטל את היכולת והיתרונות המקצועיים בתחום איתור נכסים שונים, אובדנים וכיוב' – בארץ ובחו"ל – עבור חברות, ארגונים שונים וגורמים פרטיים.

מהימנות עובדים

לא אחת עולה השאלה: האם לבד מכישורים והתאמה מקצועית קיים בידי הארגון הידע הנדרש אודות רמת היושרה, המהימנות והרקע ממנו מגיעים החשב, הקניין, המזכירה, מנהל המלאי, איש התוכנה, מהנדס הפיתוח, הנהג, עובד הניקיון, המחסנאי ובעלי תפקידים נוספים בארגון?

ביניהם אלה המצויים בעמדות מפתח רגישות ביותר – ואחרים המוצבים בתפקידים שמעמידים אותם נוכח פיתויים עזים. הנורמה המקובלת היא כי משנדרש עובד, לכל סוג עיסוק בארגון, ממוקדת בדיקת ההתאמה בפן המקצועי. אודות יושרת המועמד, תכונותיו ואימות הרקע ממנו הוא בא קיים עניין מופחת. עובדה העלולה לגרום לתקלה מתמשכת ונזק כבד לארגון. לאורך שנים עוסקת סיטל בבדיקות מהימנות למועמדים בסקטורים השונים.

על בסיס ניסיון מצטבר, שהחל עוד בהיות מנהליה אנשי השירות הממלכתי, לסיטל מספר דרכי בדיקה המקנות לה יכולת התאמת הבדיקה למכלול תפקידים בהתאם לרמות הסיכון המוערכות. הבדיקות כוללות שיחות תחקיר ע"י יוצאי שירות הביטחון, שימוש בתוכנות יושרה – אשר לפיתוחן הייתה סיטל שותפה – בדיקות פוליגרף, תחקירי שטח ועוד.

טוהר מידות ומניעת פחת

גישת עובדי הארגון, בעלי התפקידים השונים בו, ספקי שירותים וכיו"ב' לכספים, סחורות לסוגיהן וטובין אחרים היא קלה ביותר – נוכח העמידה בפני הפיתוי לשיפור מצבם, שהיא קשה ביותר. גניבות הנן תופעה המסבה לארגון נזקים כבדים ביותר, עד כדי קריסה. ע"י הצבת חוקרים מיומנים ומנוסים בתחומים אלה והניסיון הרב שנצבר לאורך שנים פועל המשרד לפענוח "אירועי טוהר מידות" ואיתור אותם גורמים עוינים. 

בהתבסס על ניסיונם של עובדי סיטל המוצבים ופועלים כמנהלי ביטחון בארץ ובעולם מתמחה סיטל במניעת פחת ואובדנים לסוגיהם ע"י איתור פרצות ונקודות תורפה בארגונים שונים. בעיקר אלה שליבת פעילותם הינה כספים, כוח-אדם, נכסים, סחורות, חומרי גלם, הליכי ייצור, ניהול מלאי מסוגים שונים וכיו"ב. 

גניבות חיצוניות

ארגונים עסקיים יוצרים לגורמים חיצוניים פיתויים בפניהם קשה להתמודד. ביניהם כאלה עמם הארגון מצוי בקשר (ספקים ונותני שירותים לסוגיהם – חלקם מצוי ופועל בתוך הארגון עצמו) וגורמים עוינים שונים, חיצוניים לחלוטין. אולם, לא רק!! גניבות מבוצעות גם ע"י עובדי הארגונים עצמם. בין אם בפעילות ישירה – ובין אם בשיתוף עם גורמים חיצוניים בדרכים שונות. נזקי גניבות שנחקרו על ידינו הגיעו לא אחת לממדים רבי היקף. תופעה אשר שיתקה גם מערכות בארגון. 

גניבות אינן "גזירת משמיים". משרד החקירות "סיטל – חקירות בינלאומיות" מתמחה לאורך שנים הן בחקירת גניבות ופענוח אירועים כאלה והן במניעת גניבות. בין אם כספים, טובין לסוגיהם, נכסים, חומרי גלם, ציוד לסוגיו, אביזרים שונים שבשימוש הארגון ויחידותיו השונות וכד'. בהתבסס על ניסיון רב שנים משלב המשרד פעילות חקירתית – בפעילות אבטחה והרתעה לשם מניעת פעולות הרות נזק אלו.

טכנולוגיה – תכנון, התקנה והפעלת אמצעים טכנולוגיים לגילוי ומניעה.

הטכנולוגיה לסוגיה מעמידה מגוון אמצעי חקירה, גילוי ומניעה יעילים ביותר. צוותים משולבים ומנוסים מאוד המוצבים ע"י סיטל מתמחים בתחומי הטכנולוגיה, החקירות והאבטחה.

אנו מסייעים ללקוחותינו בקביעת המטרות, בהתאם לאופי האירוע אנו מגדירים ללקוחותינו את האמצעים הנדרשים לכל משימה, מבצעים את תכנון הפרישה הטקטית ואת התכנון ההנדסי המפורט ומעורבים בהתקנת האמצעים והפעלתם. בין אם לצורך חקירה חד-פעמית ובין אם כמערכת המופעלת לאורך זמן לשם גילוי ומניעת גניבות – כפי שגם לאיתור ומניעת האזנות סתר או ריכוז מידע על הארגון בדרכים שונות.

מאגרי מידע – חקירות ומניעה בתחום מאגרי מידע, רשתות ומערכי עבודה ותקשורת ממוחשבים

מאגר המידע הנו למעשה "חמצן הארגון".  בלעדיו ארגון אינו יכול לתפקד. הגעה למוקד ידע זה הינה פיתוי (או צורך) אשר לא כל עובד בארגון או גורמים חיצוניים לסוגיהם יוכלו לעמוד בפניו. בין אם לשם איסוף מידע ממניעים שונים ובין אם לשם יצירת נזק באורח מכוון.

לסיטל הידע והיכולת המוכחים לביצוע חקירות אירועים בהם נפרץ מאגר המידע וגורם עוין חדר אליו. מתוך הארגון או מחוצה לו. חקירות מסוג זה מבוצעות ע"י סיטל בישראל ובחו"ל ע"י צוותי עבודה בהם מומחי אבטחת מידע וחקירות הפועלים במשולב. פעילות זו המושתתת על הידע המקצועי של סיטל וניסיוננו הנצבר מוליכה גם לשיפור מערך אבטחת מאגרי המידע, רשתות תקשורת ארגונית, בחינה מחודשת של מערך האבטחה הקיים, הנהלים ויישומם ועוד.

סיוע למשרדי עו"ד בהליך קבלת החלטות

לא אחת מצוי עורך הדין בצמתים בהם נדרש לו מידע לשם קבלת החלטה. לסיטל הניסיון, הידע והיכולת המוכחת לסייע לעורך הדין בכל אחד מתחומי החקירה בהם עוסק המשרד – בישראל ובחו"ל – כמו גם ללוות את עורך הדין לאורך ההליך המשפטי לו הוא נדרש ולפעול לצדו כצוות מקצועי משולב.

בדיקות פוליגרף

השימוש בפוליגרף מבוצע על ידינו במשולב עם כלל פעילות משרד החקירות. בדיקות הפוליגרף מבוצעות עבור סיטל ע"י בודקים קבועים, מוסמכים ורק מי שהנם חברי האיגוד. חלקם חברים גם באיגודי פוליגרף באירופה וארצות הברית. השימוש בפוליגרף מבוצע כחוק, כלי סיוע חקירתי, כאמצעי אימות בהליך גיוס כוח-אדם, ככלי אימות לאירועים שונים המחייבים בדיקות מיוחדות ועוד.  בדיקות הפוליגרף מבוצעות על ידינו בארץ ובחו"ל ושפת הבדיקה מותאמת, תמיד, לשפת הנבדק. 

חקירות מיוחדות

היכולת והידע המקצועיים של סיטל מיושמים גם במתן השירות החקירתי לאנשים פרטיים, משפחות במצוקה ובאירועים בהם נדרשת פעילות חקירתית מיוחדת המחייבת מיומנויות שמעבר ליכולת החקירתית המקובלת.

בין היתר איתור נעדרים, נכסים, ביצוע חקירות חוצות גבולות גיאוגרפיים שבמהלך ביצוען נדרשות רגישויות מיוחדות, עיסוק במגוון סוגי אוכלוסייה וקבוצות גיל משתנות, איתור וחילוץ אלה ש"אבדה דרכם" בנבכי כתות וזרמים שונים וכיו"ב. פעילויות המחייבות הפעלת מכלול גורמים מקצועיים ייחודיים, התיאום ביניהם, קשר עם המשפחות ועוד.