ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

אבטחת מתחמי מגורים ושכונות

במדינות רבות בעולם קיימים אזורי מגורים ושכונות יוקרה המהווים יעדים אטרקטיביים לפעילות גורמים עוינים, פליליים ואחרים, הפוגעים באוכלוסייה וגורמים לנזקים בנפש ורכוש. התופעה בולטת בעיקר במדינות העולם השלישי וכאלה בהן פעילות רשויות עקיפת החוק אינה מספקת.

 

סיטל תקים עבור שכונות אלה "מעטפת אבטחה" המשלבת כוח-אדם וטכנולוגיה. גם לתחום זה מובאים לידי ביטוי עשרות שנות ניסיונם המקצועי של מנהלי סיטל ועובדיה בישראל ובחו"ל.
 

מגזר זה של האבטחה – המתמקד, רובו ככולו, כנגד גורמים פליליים - כולל, בין היתר, הערכת וניתוח סיכונים, לימוד שגרת חיים, תכנון טקטי והנדסי של מערכות טכנולוגיה ותקשורת –  למצבי שגרה וחירום - התקנתן והפעלתן, הכנת דרישות לכוח אדם, תוכנית אבטחה כוללת ונהלי ביצוע, תוכנית חירום וסיוע לאינדיבידואל, מוקד שליטה ובקרה, פיקוח וביקורת מקצועיים על ציר זמן מתמשך ועוד.

עבור לתוכן העמוד