ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

ניהול אבטחה בארגון

האבטחה הינה מערכת המוקמת ופועלת על בסיס תוכנית שביסודה מושתתת על סקר סיכונים והערכת קשת האיומים על הארגון, גיבוש תוכנית אופרטיבית נוכח הסיכונים המוערכים בתחום האבטחה הפיזית, אבטחת מידע, תוכניות חירום וכיוב', תכנון הנדסי והתאמה לאופי הארגון ועיקר פעילותו . מערכת דינמית מאוד, הפועלת לאורך זמן המשלבת בתוכה כוח אדם וטכנולוגיה הפועלים במשולב.
 

בעידן המודרני ניהול מערכת כזו הינו מקצוע המחייב ידע וכישורים ייחודיים כמו גם ניסיון ביצועי הכולל קשת נושאים רחבה. עובדי סיטל המוצבים בתפקיד מנהל-ביטחון אצל לקוחות החברה, הנם יוצאי שב"כ אשר שרתו לאורך שנים בארץ ובחו"ל, בתפקידי שטח ומטה. ניסיונם במגוון נושאי האבטחה והמודיעין, הידע שנצבר משך עשרות שנים ע"י הנהלת החברה ועובדיה והגיבוי הניתן ע"י הנהלת סיטל כמטה מקצועי למנהל הביטחון, מקנים לחברה את היכולת והידע לבצע עבור לקוחותיה את תכנון ויישום מעטפת האבטחה הנדרשת להם, התאמתה לפעילות משולבת תוך שמירה קפדנית על "דו-קיום" שבין פעילותו העיקרית של הארגון וייעודיו - לבין האבטחה ולהציב את כוח האדם המקצועי לניהולה. בה בעת עומדת הנהלת סיטל לרשות לקוחותיה, בכל דרגי הארגון שאת אבטחתו היא מנהלת, בכל עת.
 

מנהלי-ביטחון המוצבים ע"י סיטל פועלים בארץ ובחו"ל בארגונים תעשייתיים, מוסדות פיננסיים, ספקי שירותים לסוגיהם, חברות HI-TECH, תקשורת ותשתיות ועוד.

עבור לתוכן העמוד