ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

בדיקות ניאותות (due-diligence) ורקע כלכלי

מיזוגים, שותפויות לסוגיהן, קשרי גומלין כלכליים ואחרים, רכישות הדדיות וכיוב' הנם חלק בלתי נפרד מן "הכפר הגלובאלי".

 

האם "הצד השני" מוכר די וידוע?

האם קיים ביטחון מרבי באשר לאמיתות נתונים שהוצגו ע"י הצד השני?

 

משרד החקירות "סיטל חקירות בינלאומיות" ישלים ללקוחותיו את המידע ונתוני הרקע החסרים לשם הכרות טובה יותר (היבטים כלכליים ואחרים אודות ארגון או פרט/ים בארגון) ולשם קבלת ההחלטה הנכונה, טרם חתימת ההסכם.

עבור לתוכן העמוד