ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

טוהר מידות ומניעת פחת

גישת עובדי הארגון, בעלי התפקידים השונים בו, ספקי שירותים וכיוב' לכספים, סחורות לסוגיהן וטובין אחרים היא קלה ביותר – נוכח העמידה

בפני הפיתוי לשיפור מצבם, שהיא קשה ביותר. גניבות הנן תופעה המסבה לארגון נזקים כבדים ביותר, עד כדי קריסה. ע"י הצבת חוקרים מיומנים ומנוסים בתחומים אלה והניסיון הרב שנצבר לאורך שנים פועל המשרד לפענוח "אירועי טוהר מידות" ואיתור אותם גורמים עוינים.
 

בהתבסס על ניסיונם של עובדי סיטל המוצבים ופועלים כמנהלי ביטחון בארץ ובעולם מתמחה סיטל במניעת פחת ואובדנים לסוגיהם ע"י איתור פרצות ונקודות תורפה בארגונים שונים. בעיקר אלה שליבת פעילותם הינה כספים, כוח-אדם, נכסים, סחורות, חומרי גלם, הליכי ייצור, ניהול מלאי מסוגים שונים וכיוב'.

עבור לתוכן העמוד