ניתן להתקשר אלינו
24 שעות ביממה
 03-5365060

בדיקות פוליגרף

השימוש בפוליגרף מבוצע על ידינו במשולב עם כלל פעילות משרד החקירות. את נושא הפוליגרף בסיטל מרכז יו"ר אגוד הפוליגרף הישראלי. בדיקות הפוליגרף מבוצעות עבור סיטל ע"י בודקים קבועים, מוסמכים ורק מי שהנם חברי האיגוד. חלקם חברים גם באיגודי פוליגרף באירופה וארצות הברית. השימוש בפוליגרף מבוצע ככלי סיוע חקירתי, כאמצעי אימות בהליך גיוס כוח-אדם, ככלי אימות לאירועים שונים המחייבים בדיקות מיוחדות ועוד.  בדיקות הפוליגרף מבוצעות על ידינו בארץ ובחו"ל ושפת הבדיקה מותאמת, תמיד, לשפת הנבדק.
 

עוד בשימושנו גם "תוכנת אמינות" אשר פותחה ע"י צוות משולב הכולל אנשי פוליגרף, פסיכולוגיה, אבטחה וקרימינולוגיה. התוכנה  פועלת מזה מספר שנים והוכיחה עצמה היטב. מאז החל בה שימוש ממשיך צוות הפיתוח ושוקד על קידום ושיפור. התוכנה מהווה אמצעי חלופי לפוליגרף – באותם ארגונים בהם השימוש בפוליגרף הנו בעייתי - היא מהווה כלי נוסף לבדיקת הפוליגרף, משמשת אמצעי מסייע לשם מתן חוות-דעת ללקוח במקרים ייחודיים, לאיתור גורמים עוינים או שאינם ראויים בהליך קבלה לעבודה ועוד.  התוכנה מתורגמת ומופעלת במספר שפות והשימוש בה ע"י סיטל מבוצע בישראל ובחו"ל.

עבור לתוכן העמוד