אבטחה ומודיעין

הנחיות ביטחון ליוצאים לחו"ל היציאה לחו"ל טרם היציאה לחו"ל הותר במשרדך או בידי בני משפחה או גורם קשר אנין עליך נתונים בסיסיים אודות:   תוכנית נסיעה ולוח זמנים.   פרטי טיסות.   מקומות שהייה.   אמצעי ודרכי קשר אליך – לשימוש במקרה חירום.   כתובת קשר במקום...