הנחיות ביטחון ליוצאים לחו"ל

היציאה לחו"ל

טרם היציאה לחו"ל הותר במשרדך או בידי בני משפחה או גורם קשר אנין עליך נתונים בסיסיים אודות:

 •   תוכנית נסיעה ולוח זמנים.
 •   פרטי טיסות.
 •   מקומות שהייה.
 •   אמצעי ודרכי קשר אליך – לשימוש במקרה חירום.
 •   כתובת קשר במקום המצאך בחו"ל.

 

כללי התנהגות מונעת בחו"ל

  עקרונות מנחים

 •  המנע משגרה במסלולי תנועה ובלוח זמנים, שיגרה מאפשרת ליריב לתכנן פיגוע ביתר קלות.
 •  היה ערני לנעשה סביבך. שים לב לניסיונות עיקוב או לאירועים וטיפוסים חשודים המתרחשים או מצויים בקרבתך.
 •  המנע מהבלטת היותך ישראלי על ידי שיחה קולנית בעברית או סימני זיהוי אחרים, כמו כתובת בעברית  על  הביגוד, שילוט המזהה אותך או את קבוצתך וכד'.
 •  הפחת עד לכמה שניתן ההמצאות בגפך. חברת אנשים נוספים תקשה על המפגע הפוטנציאלי.
 •  דווח למשטרה ו\או לנציגות ישראלית קרובה על כל חשד שהתעורר אצלך באשר לביטחונך האישי.

מגורים

 •   בהיכנסך לחדרך במלון: הקדש מספר דקות ללימוד הסביבה והתמצאות. עסוק, בין היתר בנושאים:
 •   זכור את מיקום החדר.
 •   וודא כי בנוסף לנעילת דלת אוטומטית – קיימת גם נעילת ביטחון נוספת.
 •   ציין בפניך וזכור: יציאות חירום – והדרך הקצרה מחדרך אליהם.
 •   ציין בפניך וזכור מיקום גרמי מדרגות – והדרך הקצרה מחדרך אליהם.
 •   מיקום מעליות והפעלתן.
 •   מספרי טלפונים למקרה חירום.
 •   תחנת משטרה קרובה.

  היוועץ עם אנשי המלון – ולמד:

 •   נתוני הסביבה בה הנך מצוי – ומאפיינים עיקריים.
 •   אזורים בעייתיים בעיר בה הנך מצוי.
 •   סדרי תחבורה ציבורית.
 •   הצטייד במפת עיר / אזור.
 •   עליך לפעול לאורך זמן במתקנים קבועים שמחוץ למלון – קבע, כבר בשלב זה, מספר אלטרנטיבות להגעה אליהם.

  פעל כך תמיד !!!

  בשובך לחדרך במלון: בצע סריקה לאיתור חפצים חשודים ו/או עצמים שאינם מוכרים לך ו/או בבעלותך.

  נמצא חפץ כזה, אל תיגע !! דווח מיד לקב"ט המלון או נציג ההנהלה.

נעילה

  הקפד על נעילת החדר בבואך – ובצאתך.

  בהימצאך בחדר, עשה שימוש בנעילת הביטחון הנוספת.

שירות חדרים

השימוש בשירות חדרים עלול להקל על תוקף להגיע ולחדור לחדרך.

המנע משימוש בשירות חדרים.

הזמנת שירות חדרים – לפני פתיחת דלת החדר !! וודא כי אכן מדובר בשירות חדרים, גם אם כרוך הדבר בבדיקה עם גורמי המלון.

זרים

 • המנע מהזמנת זרים חדרך.
 • הוזמנו אנשים לחדרך – וודא, לפני פתיחת הדלת !! כי בוודאות הללו הנם אורחיך.
 • השהייה בקבוצה
 • לעיתים תימצא במלון במסגרת קבוצתית.

בעזבך את המלון:

 • הודע על כך לאחראי לקבוצה/חבר לקבוצה.
 • באם ניתן עדכן באשר למקום המצאך.
 • באם ניתן עדכן בשעת חזרה משוערת.
 • וודא כי מצויים ברשותך מספרי הטלפון של המלון ודרכי הקשר לגורמי חירום.
 • היה והודעת על שעת חזרה משוערת והנך מתעכב, וודא כי אנשי קבוצתך ידעו על כך.

 תנועות 

מוניות:

 • ברר מראש מחירים – כהערכה. ויכוח על מחיר בתום הנסיעה עלול להוות פתח לתקלה אלימה.
 • אין להזמין מונית באמצעות דלפק הקבלה של המלון.
 • בהימצאך מחוץ למלון, אל תעשה שימוש במונית המזדמנת הראשונה. זכור ! ייתכן כי עוקבים אחריך.
 • הציע לך נהג מונית שירותיו ביזמתו – אל תיעתר גם בעבור מחיר אטרקטיבי.
 • רכבות ואוטובוסים
 • באוטובוס – התמקם תמיד בסמיכות לנהג. לא עלה בידך – התמקם בסמיכות לדלת אחורית.

ברכבת:

 • המנע מלהתמקם בקרון ריק. התמקם בקרון מאויש.
 • מחייבת התנועה לינת לילה ברכבת – רכוש את התא כולו.
 • בשטח אורבאני בעייתי (לדוגמא: אזור פשע וכיו"ב), המנע מלהימצא שם. נאלצת או נקלעת לאזור כזה, הימנע מתנועה ברכבת או אוטובוס.

תנועות רגליות:

 • המנע מתנועות רגליות בגפך.
 • מחייבת פעילותך תנועות רגליות קבועות – פעל לשבירת שגרה ע"י שינוי מסלול, שינוי לוח זמנים, לבוש וכיו"ב'.
 • פעל כך גם ביחס לפעילות ספורטיבית קבועה, כגון: הליכה ספורטיבית, ריצה וכיו"ב'.
 • נוע ברחובות רחבים, סואנים ומוארים בשעות הלילה.

רכב אישי:

 • החנה את רכבך האישי בחניון המצוי בפיקוח. אין כזה, בעיקר בשעות הלילה, החנה במקום מואר.
 • בעזיבתך את רכבך, הקפד על נעילה.
 • לפני תנועה ברכב – ועוד לפני כניסתך אליו והנעה, בצע סריקה בשלושה מעגלים:
 • הסביבה הקרובה לרכב (באם ניתן, בדוק גם תחתית).
 • סריקת פנים הרכב מבחוץ.
 • פתח דלת – וסרוק את פנים הרכב.
 • גילית עצם חשוד או סממן לטיפול עוין ברכב, פנה מיד לשוטר.
 • זכור ! הרכב הנו מתקן קבע שבשימושך המאפשר זיהוי קל לכל אוסף מודיעין.
 • לפני תחילת תנועה – נעל את דלתות הרכב.

תנועות קבוצתיות:

 • תנועות קבוצתיות תבוצענה בדרך כלל באוטובוסים.
 • זכור את מספר האוטובוס אליו הנך משתייך. בהעדר כזה – ציין בפניך סימן אחר.
 • הכר את שכנך לספסל.
 • השמע להוראות המדריך/ראש הקבוצה.
 • לתשומת לבך !! בעזבך את הקבוצה:
 • הודע לאחראי לקבוצה/חבר לקבוצה.
 • באם ניתן עדכן באשר למקום המצאך.
 • באם ניתן עדכן בשעת חזרה משוערת.
 • ריכוז קהל מזוהה ליד אוטובוס, מהווה יעד לפיגוע. פעל כדי לעלות ולרדת מהאוטובוס במהירות וביעילות.
 • אין להניף דגלים או סמלים על האוטובוס או מבעד לחלונותיו.
 • לפני תחילת תנועה – וודא כי שכנך לספסל מצוי במקומו. הוא נעדר – דווח מייד.

דברי דואר, מתנות ומשלוחים

 • אין לקבל כל חפץ – מכל אדם.
 • אין ליזום משלוחים לחדרך במלון.
 • אין לקבל כל דבר דואר באמצעות המלון.
 • התקבל דואר לחדרך במלון – בדוק תחילה:
 • האם המשלוח ותוכנו צפויים?
 • האם המשגר מוכר?
 • האם קיימת כלל סבירות למשלוח?
 • ביחס לאשר ציפית: בדוק ממדי המשלוח, צבע, משקל – ו-וודא כי אין הם נושאים סימנים מחשידים.
 • הובא משלוח ע"י שליח – אל תשחרר אותו בטרם בדיקת נתונים ראשוניים של המשלוח ועריכת תחקיר קצר.

זכור: שליח עלול לשמש בלדר בשם המחבל או המחבל עצמו. שים לב לסימני התנהגות.

 גילית בתוך כל הנ"ל סימנים מחשידים:

 • אל תפתח את המשלוח.
 • הודע מייד למשטרה המקומית.
 • במקביל דווח להנהלת המלון.

מפגשים

 • אין לקיים מפגשים עם גורמים זרים – אלא במלון ("המגרש הביתי") ובמיקום בו המפגש "מוקף" אנשים נוספים.
 • נאלצת לקיים מפגש מחוץ למלון – עשה זאת במקום הומה וסואן ומואר היטב בשעות חשכה.
 • פגישה שמחוץ למלון, פעל ככל הניתן כדי שלא לקיים בגפך.

כבודה ומטען יד

 • אף פעם, בשום שלב, אין להותיר כבודה ומטען יד ללא פיקוח.
 • בהגיעך למלון – בדוק כי כל פריטי הכבודה ומטען היד שייכים לך. פעל כך בכל חזרה לחדרך.

לפני טיסה:

 • נעל כבודתך ו-וודא הימצאה תחת השגחה עד מסירתה לדלפק הרישום בשדה התעופה.
 • הופקדה כבודתך למשמרת במלון (Early check out) פתח את הכבודה עם משיכתה מהמשמורת ו-וודא כי לא חל כל שינוי בתחולתה.

קניות

 • קנה, תמיד, במקום מרכזי, הומה ומוכר. אל תחפש "מציאות". הן מצויות בדר"כ באזורים בעייתיים ומפוקפקים (בדר"כ – לאחר זמן קצר, הן גם נראות כך).
 • אין לשלוח קניות למלון.
 • אין להניח פריטי קנייה או כבודה אחרת (לשם נוחיות או לכל מטרה אחרת) על הדלפק בחנות, ללא פיקוח.

תיעוד ומסמכים אישיים

 • לפני יציאתך לחו"ל בדוק ו-וודא כי לא מצויים בידיך מסמכים רשמיים מיותרים, כגון: תעודת זיהוי, תיעוד צבאי וכיוב'.
 • דרכונך המקורי אינו נחוץ תמיד. צלם את הדרכון והפקד את המקור בכספת המלון (בקבלה – ולא בחדר).
 • מצוי ברשותך מחשב נישא המכיל בתוכו מידע רגיש ו/או כזה אותו הנך מעוניין לשמור – הקפד על אבטחת המחשב והימנע מלהותירו ללא פיקוח. פעל כך גם ביחס לטלפון סלולארי.

פרטים חיוניים לטיול בחו"ל

לפני צאתך לחו"ל וודא כי מצויים ברשותך:

 • מס' דרכון (בנפרד מהדרכון) למקרה אובדן ופנייה לנציגות ישראלית קרובה.
 • מס' פוליסת בטוח – למקרה, חלילה, פנייה לרופא או אשפוז.
 • מספרי הטלפונים של נציגויות ישראל בחו"ל.
 • מספרי הטלפון של גורמי קשר עסקיים או פרטיים בארץ ובחו"ל.
 • מספרי הטלפון של סוכנות הנסיעות בישראל – ומספרי חברת התעופה בחו"ל.
 • באמצעות חומר קריאה האינטרנט ומאגרי מידע אחרים – מומלץ ללמוד מראש על היעד אליו הנך יוצא. מומלץ גם להכין מראש מפות (מדינה/עיר).

טיסות

עקרונות מנחים

 מדינות עוינות:

 • אין לטוס במטוסי מדינות עוינות או מדינות אחרות עמן אין למדינה קשרים דיפלומטיים.
 • אין לטוס מעל שטחן של מדינות אויב או כל מדינה עוינת אחרת.
 • על חריגות מהנ"ל שלמו כבר אנשים מחיר כבד.
 • אבטחה – יש לטוס בחברת תעופה שיש בה סדרי אבטחה ובטיחות נאותים.
 • כבודה – שמור על כבודתך ומטען היד ואל תותיר פריט ללא השגחה.
 • תכנון ובדיקות מקדימות – בפנייתך לסוכן הנסיעות הצג בפניו את דרישותיך באשר לעקרונות המנחים.
 • התרעות מסע – טרם הנסיעה פנה לאתרי האינטרנט של יועץ רה"מ לטרור, משרד החוץ, או כל גורם ממלכתי העוסק בכך. ייתכן וקיימת "התרעת מסע" ביחס למדינה אליה הנך נוסע או מדינות בדרכך למדינה זו.

מטען אישי וכבודת יד

 • אף פעם, בשום שלב, אין להותיר כבודה ומטען יד ללא פיקוח.
 • בהגיעך למלון – בדוק כי כל פריטי הכבודה ומטען היד שייכים לך. פעל כך בכל חזרה לחדרך.

לפני טיסה:

 • נעל כבודתך ו-וודא כי היא מצויה תחת השגחה עד מסירתה לדלפק הרישום בשדה התעופה.
 • הופקדה כבודתך למשמורת במלון (Early check out) פתח את הכבודה עם משיכתה מהמשמורת ו-וודא כי לא חל כל שינוי בתחולתה.

נחיתה בלתי מתוכננת במדינה עוינת

 • טרם הנחיתה – פנה לקברניט המטוס והודע לו על אזרחותך.
 • לא מתאפשרת גישה לקברניט – פנה לכלכל הטיסה.
 • יש להביא לידיעת הקברניט כי בעצם הנחיתה במדינה עוינת, הוא מסכן את ביטחון הנוסע – ולדרוש נחיתה במדינה אחרת.
 • לא עלה הניסיון ומבוצעת נחיתה במדינה עוינת, פעל כדי להיוותר במטוס תחת חסות הקברניט והצטרף לצוות המטוס.
 • בהזדמנות הראשונה הקם קשר עם שגרירות מדינה ידידה.